artist statement

Mijn thematiek is de mens, zijn kwetsbaarheid en mijn vrouw zijn in deze wereld. Ik ben op zoek naar de randjes van het leven, die interesseren mij. Het is een fascinatie voor de eigenaardigheden van het menselijk lichaam en geest.

Het lichaam, de huid en het bedekken ervan onderzoek ik op verschillende wijze door middel van media als fotowerken, objecten, collages en video. Het bedekken heeft voor mij verschillende betekenissen, het zegt iets over: je identiteit,  je culturele achtergrond, maar ook over het bedekken van bepaalde zaken, het maskeren.
Ik gebruik het lichaam als ruw materiaal om mee te communiceren en om emoties, ideeën, verlangens en angsten op te wekken. Veel van het werk is gerelateerd aan de huid of als huid bedoeld. Het werk is ambivalent en enigszins autobiografisch. Ik zoek niet naar perfectie maar zoek de schoonheid in de imperfectie: aantrekken en afstoten….

Van 2004 tot 2018 heb ik  i.s.m. Caroline de Roy verschillende projecten uitgevoerd. Het uitgangspunt voor projecten was het sociaal-maatschappelijke aspect dat werd gekenmerkt door een antropologische benadering. De projecten werden uitgevoerd op specifieke locaties en de aanpak was onderzoeksmatig, het onderwerp werd uitgediept en van binnen naar buiten gekeerd. De informatie en de input van de betrokken mensen diende als materiaal voor het te realiseren kunstwerk.

.