Female Hands

Female Hands © 2024  bewerkte foto’s en mobiles verschillende grootte

In mijn kunstenaarspraktijk spelen handen vaak een rol. Handen zijn gevoelig, soms ontroerend, soms beangstigend, en ze kunnen een boodschap overbrengen en bekrachtigen. Mijn kennis van gebarentaal heeft bijgedragen aan een fascinatie voor handen.
In ‘Female Hands’ zoom ik in op vrouwenhanden die voorkomen op 16e en 17e eeuwse schilderijen. In die eeuwen overstegen weinig vrouwen wat van hun verwacht werd al vrouw. En toch werkten enkelen als kunstenaar. Vrouwelijke kunstenaars zijn lang onzichtbaar geweest. Nog steeds bestaat slechts dertien procent van de collecties van Nederlandse musea uit werk van vrouwelijke kunstenaars.

Ik print de handen, kras in de foto’s perforeer ze en wrijf ze in met pastel. ‘Iconoclasme’ noem ik mijn werkwijze: beeldenstorm. Het is een even zorgvuldige als rigoureuze bewerking. De werken zijn zacht en tactiel; tegelijkertijd zijn ze aangetast.

met dank aan: Cultuurfonds, Amartefonds en Jaap Hartenfonds

Mijn boek GAZE is een weerslag van het project Female Hands. De publicatie GAZE heeft 48 pagina’s, full color gedrukt op A4 formaat, bijzondere soft cover en is gesigneerd in een oplage van 1000. Tevens zit er een set met postkaarten bij van een aantal werken.

atelier overzicht

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.