Alles wat je achterlaat neem je mee

alles-455-NynkeDeinema

© 2002   3 videoprojecties en geluid op de gevel van Asielzoekerscentrum Bos en Lommer Amsterdam

De vraag: Wat is het meest dierbare dat je hebt achtergelaten? hebben wij (i.s.m. Judith Vossen) gesteld aan kinderen van de school van het Asielzoekerscentrum en aan de bewoners van die wijk. Hun antwoorden waren het uitganspunt voor dit videoproject.
Bijna iedereen heeft wel eens afscheid moeten nemen van iets. Dit kan zijn door een verhuizing naar een ander huis, wijk, stad of land en daarmee geliefde dingen achter moeten laten. De kinderen van de asielzoekersschool ‘de Wijde Wereld’, zijn kinderen die met hun ouders verhuisden naar Nederland. Middels 3 videobeamprojecties werd het project vertoond. De projecties waren buiten zichtbaar en hoorbaar. Op de linkerprojectie waren de herinneringen te zien. Op de rechterprojectie waren de vertalingen te zien. De kinderen spraken hun moedertaal, de volwassenen Nederlands. Op het middenbeeld waren associatieve beelden van de herinneringen te zien zijn.

Met dank aan het Amsterdam Fonds voor de Kunst

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.